This is the transliterated Gujrati variation of the woodcutter's tale as recited by Zoroastrians of India. .

Ek Mishkeen Tatha Mushkil Asaan Ni Vaarta

Ek mishkeen roj jungle ma jai lakda bhagi te vechi potani bairi chokri nu gujraan karto hato. Ek divas padoshi ne tiyan makhvaashdaar pakvano paka-uta uta. Mishkeen ni chokri ne sodam avya thi atash leva maase padoshan agal trun wakat gai. Padoshan e tene atash apya pun jamwa noo ijun na kidhoo. 

Jiyare padoshi jamwa bheto tiyare paachi mishkeen ni chokri gai neh janavyoo ke, “Atash bhujai gayo che ke bhijo atash apso to upkaar thase ji.” Padoshi taano mari kayo, “Hoon janoo choo sha matey gadhi gadhi avey che. Leh atash. Atash bhujava thi paap lageh.” Em kahi, atash aapi, baanhu bundh kadi didhoo. Em rahi ek pun bookh apyo nahi tethi mishkeen ni chokri dilgeer farya kidhi.

 

Saaj na mishkeen hamesh mafak lagda bhagi, vechi ne ghaire ayo. Potani chokri ne dilgeer joi ne karan poochyoo. Chokri e padoshi saroo saroo pakwan pakauta-uta neh tehnoo sodam avya thi teni trun wakat atash leva ni maase gai pun koi e tene tey savaadar khavanu apyoo nahi tethi dilgeer che em janavyu. Baap e digeer dikri ne dheeraj didhi ne kayoo, “Avti kaale hoon savaar na jaldi jai vadhoo lakda bhagi te vechi te paisa ma thi tara mateh saaroo pakwan pakava maal masalo leto avis, tey randhi ney apre khaisu.”

 

Savaar na sakale, mishkeen kaame dhandey gayo. Jungle ma joi tau tiyan tau aag lageli. Aag umna naram padse, pachi naram padse kari ne akho divas emaj nikli gayo ne ghair jai paani pi bhookodaas sooi gayo.

Teni pachi no divas pun jungle ma aag chaalu rahi. Mishkeen na kutum bije divas pun bhookadaas sooi java padyoo. Tije divas pun mishkeen ni tej haalat uti karan jungle ma aag chaloo hati.

Saaj padhi jata mishkeen pushkal dilgeer thai gayo. Tun divas thaya tatha bairi chokra un vagar tavalta hata. Tezaar bezaar radto jungle ma baisi rayo ke mara bairi chokra ne soo modhoo dekhadoo.

 

Tela ma aj kudrat ni gaibi karamat thi safed, pilo, ne lilo pehrvesh pedhela paanch farishtaojee (Bahman, Ardibhest, Meher, Sarosh tatha Mushkil Asaan Behram Yazad) jungle ma this pasaar thata uta. Tevo e mishkeen ne radta jova thi aagal avi ubha ne kayoo ke, “Eh insaan, tu shoo mateh vilaap kadey che? Hamara thi banshe tau taro mushkil Asaan thase.”

 

Pehley tau mishkeen e potani dukh ni kahani keva na padi pun paachal thi potanu dukh no ubhro kadi ne teneh jungle ni aag tethi bin roji thi bhook, potani chokri tatha padoshi ney tiyan na savaadaar pakwan ni waat kahi.

 

Mushkil Asaan sahib e jamin par thi trun muthi raiti pathar oochki, mishkeen neh kayoo ke, “Ehney tari paase saanchvi ney raakhje. Ehna thi saroo thai tau taari par viteli kahani yaad kari koi pun hamkare channa, phool, saakar ne elchi daana managavi ne yaad karje.”

 

Mishkeen vichar karey ke aa dhool ne raiti thi maneh soo sukh malvano che. Eh logo sidhare  ne hoon naakhi deyoon. Etle ma paanche jana gayeb thai gaya ne hava ma thi bhedi gaibi avaj avio, “Eh, mishkeen! Aa raiti tu tara jeev ni kaani sachavje. Ehne thi tu nihal thase. Fekhi daito na nahi tau gharibeee aj khamva padse.”

 

Mishkeen ghaire paachoo faryo ne paili raiti ek khoona ma feki. Bumdaad ma padoshio boom maari ne kayoo ke ghair ma aag lagi che. Chokri oong ma thi oothi ne mishkeen ne oothadi ne kayoon ke, “Bavajee, ghair ma ujaas che. Koi avyoo che.” Tai jaani baap eh kayoon, “Beta, aavey tau ava deh. Apre tiyan soo che ke chor chori javano. Ghanoo thase tau dhordoo ne kohadoo che tai lai jashe. Too trun divas ni bhooki che tethi taneh chakar avi ne em dekhatu hoseh.”

 

Pun mishkeen ne ghair ma ujaas joi akad vakad thai. Uthi ney joi che tau pehla khoona ma thi dhool neh kankari ne badlai javerat no dhaglo padelo joyo ne te hud bahar chalakva thi ghair ma ujaas thai rayo uto. Savaar padi pailo mishkeen khuda pak noo naam dai pailo javahir ma thi eek daano lai zaveri ne tiyan gayo. Zaveri e kayooo, “Aa daano ghano keemti che. Ehna ek lakh aapoon ke beh lakh aapoon?”

 

Mishkeen maskeri samajyo neh beeja zaveri neh tiyan gayo. Pailo daano joi zaveri ajab thayo ke tene tiyan aatla badha zaveraato avya ne gaya pun aatlo keemti daano ek bhi jooyoo nathi. Zaveri e trun dhagla paisa na chuh-hud utaar kidha ne mishkeen ne kayoo, “Taro daaano uraadh ne jeh dhagh per peray te dhag tu lai ja.” Mishkeen e daano uradhyo te mohta dhag ooperaj padyo. Paisa no mohto dhag lai mishkeen bajaar ma jai sara sara pakvan matey maal masalo kharidi, helkeri ne jaldi potane ghair java kayoo. Ne raasta ma jebi koi maltoo tene channa, sakar, ne elchi daana thoda thoda aapto gayo. Em kari ghair agal avyo. Mohta ghair nu bajaar samjhi mishkeen ni bairi chokri te bajaar khaali nahi kidhi. Chokri e kayoon ke, “Apri paasey khavana khaak nahi tiyare eh badhoo lavya kiyan thi? Chori kari lavya e shoon?” Mishkeen e javaab apyo, “Eh tau marey khudai eh aapyu.” Em kahi ne dhool kankar ferishtao e kem aapi te khari haqueeqat janavi.

 

Mishkeen potana kutum sathe aman chaman karva lagyo. Tenhe ek soonder mehl raja na karta per sarus ghana took wakat ma bhandavyo. Ek divas raja farto faro mishkeen ne mehl aagal avyo. Mehl joi ne ajab thayo ke aatlo sarus mehl kaune bhandavyo? Khabar kadta maalam padyoo ke gharibee ma thi khodai ni meher thi mishkeen tavangar thayo che. Raja e mun ma vichar kidho ke mishkeen oonch tokham daravey che ke neech te johoon kari pohte khanoo mishkeen na ghaire mokalyoo. Mishkeen temaj teni chokri raja na ghair noo bhojan joi ne ghana saram ma padya. Vichar kidho ke eno paar kem waliyeh, tiyare dikri ne mishkeen eh pehla javherat ma thi ek javer no daano vaasan ma mukhi mokalyo.

 

Raja aneh ehni chokri javer no daano joi ajrat thai gaya karan raja na khajana ma aatlo bhado keemti daano ek pun nahi hato.Te daano raja ni chokri e pohtana haar ma nakhavyo.

 

Haveh mishkeen ne jiyan jiya dharmic makaan (Atash Behram) hoi tiyan naman karva noo mun thayoo ne tem karva bahirgaam gayo. Bahirgaam jata jata Mushkil Asaan sahib ni aradhna karvanu chokri ne kahi gayo.

 

Mishkeen ni chokri daulatmand thaili hova thi ghani sahee meetio teni thai. Ek divas farta farta hoj aagal avi etla ma raja ni chokri pun daasiyo sathe hoj ma nahva avi. Mishkeen ni chokri ne mun thayoo ne te pun gai tiyan raja ni chokri sathe pechan padi. Raja ni chokri mishkeen ni chokrine potano mehl ma lai gai ne mithai meva temaj sara pakvano thi mishkeen ni chokri ni mehnej kidhi. Haveh dosti wadhi gai. Beyoo jana ek ek ne tiyan jata avta thaya. Mishkeen ni chokri e potan baap ne apaili kabulat parmane Mushkil Asaan sahib na channa ni aradhna karvanu mohj maja ma padeli hova thi bhool ma padtoo mokyoo.

 

Ek divas raja ni chokri ne mishkeen ni chokri talao agal thi pasaar thata uta. Raja ni chokri tarwa utri ne mishkeen ni chokri ne tarta nahi avadhtu hova thi pailo heera no haar tatha kapda zadh per naakhi te sachav-va mishkeen ni chokri ne kayoo. Raja ni chokri tai ne aavi ne kapda pehrya. Te wakat e pehla heera no haar ma thi mishkeen no moklai lo heera no daano goom thailo janayo. Aa thi beyoo ni khut put oobhi thai. Raja ni chokri e raja ne feryad kidhi ke mishkeen e mokle lo heero no daano mara haar ma thi mishkeen ni chokri na dekhi sakva thi tene chori kidhoo che. Mishkeen  ni  chokri e ghanoo pun samjhavyu  ke tene chori nathi kidhi chata Raja e beyoo maa dikri ne bandhi khaane nakyoo.

 

Haveh pehlo mishkeen raasta ma lootaru o thi lootai ghair paacho  feryo tau maloom  padyoo ke raja e maa dikri ne qaid kari surve maal milkiyat jhapat kidhi che te raja aagal  gayo ne kayoo, “Aalam no shah, mardo ghair ma baisey ne autato jail ma jai eh na sobhe. Tu mari bairi ne badle maneh bandhi khaneh mokal.” Raja e tem kidhoo.

 

Mishkeen ne raat sapna ma ek buzarg avya ne kayoo, “Tamo aatla bhadha sooki thaya ne tamare thi etli Mushkil Asaan na channa na padhaya?” Mishkeen e dar gujar chahi ne kayoo, “Mari dikri ni bhool thai hosey. Havey maneh maaf karo.” Tiyare buzarg e kayoo, “Savaarna tu udhse tiyare tunne tara matha aagal thi paisa malse ne tari zanjeer pun choothi thase. Channa mangavi tari pun viteli surve kahani padhi, Mushkil Aassaan bavaji ne yaad karse tau jaroor taru mushkil Asaan thase.”

 

Savaar padta kudrati reete zanjeer dheeli thai ne paisa pun malya. Etla ma ek manas ghoda per jato ooto tehne atkavi paisa na channa lava kayoo pun tehne tem nahi kidhoo ne kayoo ke hoon lagan na kapda lava ni dhandhal ma choon, mara thi nahi baney. Thodhi door gayo ne paila manas no ghodo kadav ma padi gayo ne paila manas nu pug bhagi gayo.

 

Etla ma ek buzarg rudhmas chehre pasaar thatho ooto. Tehne mishkeen e trun paisa na channa lavi apva kayoo. Buzarg e kayoo, “Bhai laav. Maro dikro ghadhi pal che tethi kafan na kapda lai ne jaoon choo. Laav taru kaam kari aapu.” Em kahi channa lavi apya. Mishkeen e buzorg ne kayoo, “Bhai, tu bais, hoon waat karoon ne tu jee-re-jee kari javab dejeh.” Pailo buzorg bolyo, “Tari soo waat che?” Mishkeen e waat kidhi ne baiwoo no bhaloo ichto gayo ne channa prasad dakhal buzorg e pun khada. Bozorg kafan na kapda lai pun ghaire gayo tau joyoo ke bimar padhelo dikro tau saajo taajo ne bhadha rung raag ma hatha. Buzorg ne Mushhkil Asaan bavaji per vishvas beswa thi te pun dur hamkare channa padhwa lago.

 

Havey aa bajoo raja, rani ne raja ni chokri bageecha ma betha hata. Etla ma paila heera no daano pakshi e raja ni chokri na khola ma naakhyo. Trune jana upar joi che tau shamurgh! Raja e potani chokri ne thapko aapyo ke nirdosh ni satamani karva maatey pashtaapo kidho. Mishkeen e raja ne kayoo, “Tamooi e mara kutum ni khota tomat thi aabru lidhi. Mari chokri ne havey kaun panshe?” Raja, rani temaj raja ni chokri ne mishkeen ni waat ma sachai beswa thi potana beta thi poochi, mishkeen ni chokri ne potana chokra sathe parnavi ne raaj taaj sopyo.

 

Havey sagawala thava thi mishkeen raja ni tiyan jato avto thayo. Ek divas raja, rani, vahu dikra ne raja ni chokri bethala hata ke te wakat e mishkeen na mun ma bolto jai ne channa cholto jai. Rani e channa cholavano karan maskeri ma poochyoo. Mishkeen e kayoo, “Eh channa thi tau hamo badha sookhi thaya chahiyeh.” Rani e mishkeen ne kayoo, “Jo tari waat ma sut hoi te johoon. Mara bhaiyo aaje saat saat varso thaya bahirgaam gaya che te log no pato nathi. Jo maney aa log no pato lageh tau tari waat ma hoon sachai manoo ne tari  waat jug jaher karoon.”

 

Rani temaj mishkeen e channa bhanya. Khodai pak no karvu thayoo ke rani na bhaiyo trun divas pachi ek a ek avi poogya. Rani ne Mushkil Asaan bavaji ni waat jug jahir kidhi ne mooseebat wakat e Mushkil Asaan bavaji ni aradhna karva prajane janavyu.

 

Dua - Mushkil Asaan bavaji Behram Yazad.

 

Jiyare hamara vadhi buzargo dharam ne khatar Iranshah (haal na Udvada no aatash) ni jalav ni khatar Iran chori Hindustan avya tiyare tamari dua ne daulat thi aj darya ma je bhiyankar toofan thayoo temati tamoi te-o ne bachavi lidha ne Hindustan ma Aatash Behram stapyoo tatha jem badsha ni rani ni murad paar padhi; jem mishkeen ane bairi, chokri ni murado haasil thai; jem buzorg no beto maut ma thi maan ma avyo tem Mushkil Aasan bavaji  hamari surve afato mushkil aasan karjo jee.